Privatlivspolitik

Persondatapolitik (kunder) for Casa Tua – divine hotel herefter kaldet virksomheden

Dette dokument redegør for, hvordan virksomheden håndterer og evt. behandler personoplysninger.

Generelt

Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

  • Bestilling af arrangement, overnatning
  • Henvendelse til os med spørgsmål via mail eller telefon

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning.

Behandling af persondata

Vi behandler følgende persondata:
Bestilling af arrangement/overnatning.
Her indsamles: navn, adresse, postnummer, telefonnummer, email og evt. allergener.
Disse oplysninger bruges som sikkerhed for bookingen, indberetning til Danmarks statistik og iht.
brandsikkerhed.
Persondataene opbevares i vores bookingsystem teambooking.dk. Ved booking på vores hjemmeside behandles
også kreditkortnumre, som via krypterede data opbevares hos DIBS. Ved manglende betaling for
arrangement eller overnatning vil relevante persondata bliver videregivet til Kredinor til inddrivelse.
Dataene forbliver i vores bookingsystem.
Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Hvis du ønsker adgang til dine
oplysninger, kan du rette henvendelse til os på tlf. 21 75 80 75 eller Email: info@divinehotel.dk
Hvis det viser sig, at dine oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at
korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.
Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er
pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig
gøres til genstand for yderligere behandling.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket
tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle
behandle personoplysningerne.
Sikkerhed
Virksomheden har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine
oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores
sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Selvanmeldelsespligt

Hvis virksomheden bliver udsat for et hackerangreb og mister dine persondata eller dine persondata på
anden måde kommer til uvedkommendes kendskab, underretter virksomheden med det samme dennes
dataansvarlige rådgiver, som sammen med virksomheden anmelder dette til Datatilsynet (senest 72
timer efter kendskab), og du vil ligeledes blive underrettet.
Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se
kontaktoplysningerne og mere om klageadgang på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/forside/